Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: 4
Editörden
1. Depresyon ve anksiyete bozukluklarında aerobik egzersiz
O Doğan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):0-0
TAM METİN
Araştırma
2. Ağrı ve depresyon arasındaki ilişkinin depresif belirtiler yönünden incelenmesi
SS Eker, ÖÇ Eker, S Kırlı, G Özkaya, BE Baykal, C Akkaya
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):231-237
ÖZET
TAM METİN
3. Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem etkileri: İzleme çalışması
M Arslan, A Yazıcı, T Yılmaz, S Coşkun, E Kurt
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):238-246
ÖZET
TAM METİN
4. Bipolar bozuklukta B kümesi kişilik bozukluğu eş tanısı varlığının başa çıkma tutumları üzerine etkisi
H Usta, H Güleç, AG Hariri, M Güleç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):247-254
ÖZET
TAM METİN
5. Problemli internet kullanımı ile duygusal zeka ve bazı sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişki
G Ançel, İ Açıkgöz, AGY Ayhan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):255-263
ÖZET
TAM METİN
6. Vajinismus hastalarında P50 duyusal kapılama
IG Gül, R Karlıdağ, AC Özcan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):264-269
ÖZET
TAM METİN
7. Ceza Sorumluluğunun Belirlenmesi İstenilen Kişilerin Değerlendirilmesi
Y Görgülü, A Küçük, SU Çetinkaya
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):270-275
ÖZET
TAM METİN
8. Koroner anjiyoda mizaç ve kişilik değişiklikleri
Aİ Gül, H Ede, İ Ardahanlı, G Daar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):276-283
ÖZET
TAM METİN
9. Lise öğrencilerinin zorbalığa ve zorbalara ilişkin duyguları, düşünceleri ve tutumları
ST Hesapçıoğlu, H Yeşilova
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):284-293
ÖZET
TAM METİN
10. Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde psikopatoloji ve ilişkili risk etkenleri
HA Taner, FH Çetin, Y Işık, E İşeri.
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):294-300
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Düşük doz olanzapinle tedavi edilen bir iki uçlu bozukluk hastasında huzursuz bacaklar sendromu: Bir ilişki var mı?
ŞV Buturak, D Tiryaki, E Dağ, Y Türkel
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):301-303
ÖZET
TAM METİN
12. Psikiyatri kliniğinde nöroakantositoz: Olgu sunumu
RHB Çağlayan, GG Çelik, N Kocabaşoğlu, G Kızıltan
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(4):304-306
ÖZET
TAM METİN