Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 3
Araştırma
1. Döner kapı olgusu: Toplum temelli ruh sağlığı hizmet modeline geçişin psikiyatri servisine yatış üzerine etkisi
E Aydın, A Tabo, KO Karamustafalıoğlu, G Alataş, E Aydın, S Yiğit, GH Erkuş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):185-191
ÖZET
TAM METİN
2. Türk toplumunda Dopamin-2 reseptör geninin ve kişilik özelliklerinin alkol bağımlılığındaki rolü
A Dalmış, Y Akvardar, Ç Eresen, S Kızıldağ, U Akpulat, Ş Yıldırımcan, H Arkar, BB Akdede, K Alptekin
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):192-199
ÖZET
TAM METİN
3. Majör depresif bozukluk tanısı olan kadın hastalarda cinsel travmaya bağlı TSSB ve ilişkili bilişler
U Çakır, N Gündüz, H Turan, E Güleş, T Aker
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):200-206
ÖZET
TAM METİN
4. Beden kitle indeksinin depresyon ve aleksitimi ile İlişkisi
A Karagöl, G Özçürümez, A Nar, N Taşkıntuna
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):207-213
ÖZET
TAM METİN
5. Özkıyım girişimi öyküsü olan ve olmayan bipolar bozukluk hastalarının mizaç ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması
S Tunç, Y Yenilmez, K Altınbaş
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):214-220
ÖZET
TAM METİN
6. Erişkin Tip Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bipolar Bozukluk Tip-I Hastalarının Mizaç ve Kişilik Özellikleri
N Oğuz, T Oral, M Oğuz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):221-229
ÖZET
TAM METİN
7. Ateşli silah kullanarak suç işleyen sanıkların sosyodemografik özellikleri ve psikiyatrik profilleri
T Özdeş, G Oral, N Cantürk, B Kumral, Z Erkol
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):230-237
ÖZET
TAM METİN
8. 8.Gece Yeme Anketinin Türkçe formunun psikiyatrik ayaktan hasta popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
N Atasoy, Ö Saraçlı, N Konuk, H Ankaralı, SO Güriz, A Akdemir, GM Sevinçer, L Atik
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):238-247
ÖZET
TAM METİN
9. Kumar Oynama Nedenleri Ölçeğinin uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
K Arcan, AN Karancı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):248-256
ÖZET
TAM METİN
10. Isparta il merkezindeki lise öğrencilerinde kendini yaralama davranışı ve psikiyatrik açıdan ilişkili faktörler
E Aktepe, M Çalışkan, Y Sönmez
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):257-264
ÖZET
TAM METİN
11. Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve ailelerinin çocukların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
H Kandemir, BG Kılıç, S Ekinci, M Yüce
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):265-271
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
12. Güneydoğu gazilerinde TSSB gelişimi
B Güloğlu, Ö Karaırmak
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):272-272
TAM METİN
13. Bir ergende esrarın tetiklediği mani
TC Tuman, A Asdemir, M Baştürk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014; 15(3):273-273
TAM METİN