Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 25; Sayı: 2
Araştırma
1. Bir Üniversite Hastanesine Engelli Çocuk Sağlık Kurulu İçin Başvuran Olguların Klinik Ve Sosyodemografiközellikleri: Bir Ön Çalışma
Y Öztürk, N Demir, Z Topal, U Savcı, MA Cansız, AE Tufan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2018; 25(2):101-110
ÖZET
TAM METİN
2. Farklı Zorbalık Statülerinde Yer Alan Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi
F Gökkaya
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2018; 25(2):111-124
ÖZET
TAM METİN
3. Doğum Sırası, Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişki
G Nilüfer, DC Çınarbaş
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2018; 25(2):125-140
ÖZET
TAM METİN
4. İstanbul İli Örnekleminde Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Açısından İncelenmesi
G Özdemir, G Cesur, GÜ Yarar, MA Sezerol, G Malkoç
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2018; 25(2):141-158
ÖZET
TAM METİN
5. Otistik Bulguların ve Bipolar Bozukluğun Eşlik Ettiği Bir Kabuki Sendromu Olgusu
E Karagöz, Nİ Emiroğlu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2018; 25(2):159-164
ÖZET
TAM METİN
6. Çocuk ve Ergenlerin Nörobilişsel Gelişimlerinde Aerobik Egzersizin Etkileri
AA Özdoğru, FDK Yertutanol
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2018; 25(2):165-174
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Mülteci Çocuklar ve Ergenler ile Yapılan Psikolojik Görüşme Üzerine Bir Derleme
M Vatansever, G Erden
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2018; 25(2):175-186
ÖZET
TAM METİN
Kitap Değerlendirmesi
8. Ergen Beyni Kitap Tanıtımı
Nİ Emiroğlu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2018; 25(2):187-189
ÖZET
TAM METİN