Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2006; Cilt: 13; Sayı: 2
Araştırma
1. İlköğretim Çağı Çocuklarında Görülen Enürezis Nokturna ve Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi
O Abalı, M Onur, K Gürkan, Ö Çelik, DÜ Tüzün
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2006; 13(2):49-53
ÖZET
TAM METİN
2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konulan Bir Klinik Örneklemde Yıkıcı Davranış Bozuklukları ve Özgül Öğrenme Bozuklukları
A Bilgiç, BG Kılıç, K Gürkan, A Aysev
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2006; 13(2):54-59
ÖZET
TAM METİN
3. Özgül Öğrenme Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Binişikliğinin Bilişsel Özellikleri
D Karaman, T Türkbay, FS Gökçe
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2006; 13(2):60-68
ÖZET
TAM METİN
4. Metilfenidatın Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Dikkat ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi: Bir Olgu Serisi
I. Karakaya, Ö Yıldız, ŞG Şişmanlar, NÇ Memik, A Coşkun, B Ağaoğlu, A Sancak
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2006; 13(2):69-75
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Çocuklarda Öğrenilmiş Çaresizlik Üzerine Bir Gözden Geçirme
BG Kılıç, N Oral
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2006; 13(2):76-86
ÖZET
TAM METİN
6. Ergenlerde Major Depresyon: Risk Etkenleri, Koruyucu Etkenler ve Dayanıklılık
E Taşğın, FÇ Çetin
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2006; 13(2):87-94
ÖZET
TAM METİN
Görüş
7. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Yayın Yönetmenine
F Öktem
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2006; 13(2):95-95
TAM METİN