Dergi Ara >>
Araştırma
1. Down Sendromu Çocuğu Olan Anne-Babaların Depresyon Düzeyleri ve Depresyonla Başaçıkma Becerileri
H Herken, M Turan, S Şenol, S Karaca
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2000; 7(3):143-152
ÖZET
2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Metilfenidat Öncesi ve Sonrası SPECT Görüntülemesi
Ö Öner, A Aysev, Ö Küçük, E İbiş
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2000; 7(3):153-159
ÖZET
3. Anne-Baba Tutum Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
A Yılmaz
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2000; 7(3):160-172
ÖZET
4. Otistik Bozukluğu Olan Çocuklarda Antioksidan Enzimlerin ve Bunlarla İlgili Eser Elementlerin Araştırılması
Ö Yorbık, A Sayal, C Akay, T Söhmen
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2000; 7(3):173-181
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Transplantasyon Sonrası Yaşama Uyum: Grup Yaşantısı İçerisinde Üç Vakanın Değerlendirilmesi
Aİ Koçkar, Ş Soysal, S Alparslan, S Şenol, N Buyan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2000; 7(3):182-188
ÖZET
Derleme
6. Otizmi Olan Çocukların İzleme Çalışmalarını Gözden Geçirme
M Akçakın
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2000; 7(3):189-197
ÖZET
Çeviri
7. 21. Yüzyılda Çocuk Psikiyatrisi: Çocuğun Kendi Öyküsünden Toplumdaki Çocukların Öykülerine
G Harper
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2000; 7(3):198-201