Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2009; Cilt: 11; Sayı: 3
Araştırma
1. Sanatla Terapinin Multiple Skleroz'da Yaşanan Psikiyatrik Durumlar Üzerine Etkisi
Ş Hafızoğlu, A Aktümen, C Akkaya, A Sarandöl, N Eracar, Ö Taşkapılıoğlu, S Kırlı
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(3):89-95
ÖZET
2. İlk Kez ve Tekrarlayan İntihar Girişiminde Bulunan Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin, Psikiyatrik Tanılarının ve Emosyonel Etmenlerinin Araştırıldığı Bir Çalışma
SB Sönmez, D Gülpek, L Mete
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(3):96-103
ÖZET
3. İki Anadolu Kenti Psikiyatri Servisinde Yatan Olguların Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi
DG Öyekçin, SM Demet
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(3):104-111
ÖZET
4. Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Yardımcı Sağlık Personelinde Tükenmişlik Durumu
U Işık, A Yıldız, A Tunçbilek
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(3):112-121
ÖZET
5. Alkollü Araç Kullanımı Sebebiyle Ehliyetine El Koyulan Sürücülerde Erişkin Tip Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığı
C Şengül, CB Şengül, A Öz, H Çaylı, K Kaya, H Herken
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(3):122-125
ÖZET
Derleme
6. Stres, İş Stresi ve Sağlık ile Etkileşimi
D Biçer, Y Bez, TH Yöney
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(3):126-132
ÖZET
7. Psikiyatride Etik
Z Gökmen, S Birsöz
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(3):133-142
ÖZET
8. Bipolar Bozuklukta Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Yaygınlığı
Ö Karaçam
Türkiye'de Psikiyatri, 2009; 11(3):143-147
ÖZET