Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2005; Cilt: 7; Sayı: 3
Araştırma
1. İki Uçlu ve Tek Uçlu Depresyonda Lamotrijin Tedavisi: Geriye Dönük Bir Çalışma
F Bülbül, E Savaş, HA Savaş, S Selek, MC Kaya
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):87-91
ÖZET
2. Ergenlerin Psikiyatrik Belirtileri ve Benlik Saygıları Üzerine Kimlik Bocalamasının Etkileri
T Türkbay, C Özcan, A Doruk, Ö Uzun
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):92-97
ÖZET
3. Evlilik İlişkisi ve Erkek Cinsel İşlev Bozukluğu Üzerine Bir Çalışma
M Gülsün, H Aydın, Z Gülçat
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):98-102
ÖZET
4. Şizofreni Hastalarında Aile İşlevselliği ile Sosyal İşlevsellik Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
AE Danacı, N Karaca, A Deveci
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):103-108
ÖZET
5. Diyet Kısıtlaması Olmaksızın Topiramat Kullanımına Bağlı Kilo Kaybı
HA Savaş, E Savaş, S Selek, MC Kaya, F Bülbül
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):109-112
ÖZET
Çeviri
6. Grup İçinde Sessizliğin Gücü
AŞ Soysal, Ş Bodur, G Hızlı
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):113-122
ÖZET
Olgu Sunumu
7. Huzursuz Bacak Sendromlu Bir Olguda Kırılan Bacakta Tek Taraflı İyileşme
Y Bez, A Gımzal, S Nurmedov
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):123-125
ÖZET
8. Tek Doz Klorpromazin Uygulaması Sonrası Gelişen ve Elektrokonvulsif Tedaviye Olumlu Yanıt Veren Nöroleptik Malign Sendrom: Olgu Sunumu
M Yumru, HA Savaş, E Savaş
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):126-128
ÖZET
9. Kendini Yaralama Davranışında Risk Faktörleri: Olgu Sunumu
İ Eren, İÇ İnanlı, AM Çalışkan
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):129-133
ÖZET
10. Kronik Urtiker Geliştiren Çift : Olgu Sunumu
M Sukan, F Maner
Türkiye'de Psikiyatri, 2005; 7(3):134-138
ÖZET