Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 3
Araştırma
1. Deprem ya da Yangın Deneyimlemiş Kişilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri ve Belirtilerin Yordayıcıları
S Cankardaş, Z Sofuoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(3):151-156
ÖZET
TAM METİN
2. Cinsiyet Uyum Süreciyle İlgili Değerlendirmede Kromozom Analizi: Geriye Dönük Araştırma
A Bağcaz, OK Boduroğlu, K Başar
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(3):157-162
ÖZET
TAM METİN
3. Lityumun Kalsiyum ve Parathormon Düzeyi Üzerine Etkisi: Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırmalı Kesitsel Bir Çalışma
ÖK Tunçel, F Akdeniz, SS Özbek, G Kavukçu, GÜ Kocabaş
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(3):163-171
ÖZET
TAM METİN
4. Alzheimer Tipi Demansta İç ve Dış Kaynaklı Dikkat: Konum Etkisi
F Salman, B Cangöz, ETÖ Kızıl
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(3):172-179
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreni Hastalarının İhtiyaçları ve Öngörülebilirliği
AB Uygur, AE Danacı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(3):180-190
ÖZET
TAM METİN
6. Obsesif İnançlar Anketi: Kısa Formların Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
O Yorulmaz, D Güngör, C Gökdağ
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(3):191-199
ÖZET
TAM METİN
7. Depresyonda Kendini Damgalama Ölçeği: Türkçe Formu, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
GZ Kamış, ŞÖE Aki, Mİ Yıldız, HD Varan, AB Dolgun
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(3):200-209
ÖZET
TAM METİN
8. Otizm Spektrum Bozukluğunda Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü
BE Alan, F Gülerman
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(3):210-219
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Bipolar Depresyonda Üçlü Kronoterapi: Olgu Sunumu
EK Kılıç, O Çalıyurt
Türk Psikiyatri Dergisi, 2019; 30(3):220-223
ÖZET
TAM METİN