Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2019;30(3):220-223
Bipolar Depresyonda Üçlü Kronoterapi: Olgu Sunumu
EK Kılıç, O Çalıyurt
Uzunköprü Devlet Hastanesi, Edirne
Bipolar bozukluk, yineleyici mani ve depresyon dönemleri ile seyreden kronik bir hastalıktır. Bipolar depresyonda hızlı, etkili ve güvenilir tedavilere gereksinim vardır. Bipolar depresyon tedavisinde kullanılan standart tedavi yöntemleri ile bunu sağlamak güç görünmektedir. Uyku yoksunluğu, uyku faz kayması ve parlak ışık tedavisinin bir kombinasyonu olan üçlü kronoterapinin bipolar depresyonda hızlı ve kalıcı remisyon sağladığı gösterilmiştir. Biz bu yazıda, bipolar depresyon tanılı bir hastada standart tedavi yöntemlerine ek olarak üçlü kronoterapi uyguladığımız bir olguyu sunmayı ve bipolar depresyonda hızlı ve kalıcı yanıt almanın önemini ve gerekliliğini tartışmayı amaçladık.
Triple Chronotherapy for Bipolar Depression: A Case Report
Bipolar disorder (BD) is a chronic disease with recurrent episodes of mania and depression. There is urgent need for rapid, effective, and safe treatments for bipolar depression which is difficult to treat using the current standard methods. Triple chronotherapy is a combination of sleep deprivation, sleep phase shift, and bright light therapy which has been shown to induce accelerated and sustained remissions in bipolar depression. In this report, we present a case of bipolar depression undergoing triple chronotherapy in addition to the standard treatment and discuss the importance of getting fast and sustained response in these cases.