Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 27; Sayı: 3
Editörden
1. Afetler Karşısında Ruh Hekimi ve Örgütü Ne Yapar?
M Sercan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):0-0
Araştırma
2. Sinop İlinde Tanımlı Bir Alanda Şizofreni, Şizoafektif Bozukluk ve Bipolar I Bozukluğun Başvuru Temelli Yaygınlığı
T Binbay, D Arık Binbay, H Ulaş, Kl Alptekin
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):151-160
ÖZET
TAM METİN
3. Antidepresan İlaç Tedavisi Başlanan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Belirtileri ile Cinsel İşlevlerdeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi: 3 Aylık Doğal İzlem Çalışması
MG Ülgen, G Güleç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):161-169
ÖZET
TAM METİN
4. Tedaviye Dirençli Şizofreni Hastalarında IL-4, TGF-β, NF-κB ve MPO Düzeyleri
Ş Kartalcı, LG Erbay, EP Zayman, Ö Otlu, AB Karabulut, G Kartalcı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):170-175
ÖZET
TAM METİN
5. Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması
AE Danacı, K Balıkçı, O Aydın, C Cengisiz, AB Uykur
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):176-184
ÖZET
TAM METİN
6. Ege Agrafi Test Bataryası’nın Hafif Bilişsel Bozukluk ve Alzheimer Hastalığı Olgularındaki Yazma Bozukluklarını Belirlemedeki Yeri
DE Akkuş, A Güler
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):185-194
ÖZET
TAM METİN
7. İşitsel Sözel Öğrenme Testi Yapı Geçerliği
H Can, E Doğutepe, NT Yazıhan, H Korkman, EE Bakar
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):195-203
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Nöropsikolojik Model Bağlamında Tedavi Yanıtını ve Direncini Anlamak
L Beşiroğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):204-212
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Bipolar Bozukluk I Tanısı Olan Yaşlı Bir Hastada Valproik Asit Kullanımına Bağlı Gelişen Geri Dönüşümlü Parkinsonizm ve Bilişsel Bozulma
S Hassamal, S Waller, K Reese, C Testa
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):213-217
ÖZET
TAM METİN
10. Bir Travmatik Beyin Hasarı Olgusunda Orbitomedial Prefrontal Bölge Bağlantılarının İncelenmesi
C Hepdurgun, Ö Özalay, S Eroğlu, IP Nazlı, Ö Kitiş, AS Gönül
Türk Psikiyatri Dergisi, 2016; 27(3):218-223
ÖZET
TAM METİN