Dergi Ara >>
Araştırma
1. Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: Karşılaştırmalı bir çalışma
SD Örsel, H Türkçapar, EÖ Kılıç, ND İşcan, A Akdemir, A Şirin, E Göka, H Özbay
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):237-242
ÖZET
2. Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin depresyon ve yalnızlık düzeylerine etkisi
A Demir, E Tezer
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):243-247
ÖZET
3. Major depresyon sağaltımında moklobemid'in etkinliği
A Eğrilmez, Ö Aydemir, C Önal, S Kültür
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):249-252
ÖZET
4. Zung ile Hamilton Depresyon Ölçeklerinin karşılaştırılması
YE Evlice, N Özpoyraz, M Ünal
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):253-255
ÖZET
Derleme
5. Üniversite öğrencilerinde bazı kişilik özelliklerine göre psikolojik belirtilerin incelenmesi
F Karadayı
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):256-262
ÖZET
6. G proteinleri ve psikiyatri
M Eryılmaz
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):263-269
ÖZET
7. Örtük bellek görevleri
B Tavat
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):270-277
ÖZET
Olgu Sunumu
8. Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser Sendromu
A Şirin, MH Türkçapar, E Göka, H Özbay
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):278-280
ÖZET
Çeviri
9. Tedaviye dirençli depresyonlarda tedavi yaklaşımları
N Dilbaz
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):281-283
Panel
10. Bilimsel Dergicilik
O Öztürk, M Sercan, F Sayek, N Şahin, E Önder
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 1995; 3(4):284-295
ÖZET