Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2011; Cilt: 48; Sayı: 3
Derleme
1. Bipolar spektrumunun yeniden keşfi
K Altınbaş, DJ Smith, N Craddock
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):167-170
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Gerilim Tipi Başağrılarında Öfke Düzeyi, Öfke İfade Tarzı Ve Duygu Durum Profilinin Değerlendirilmesi
O Öz, M Erdem, M Yücel, İ Durukan, H Akgün, ÜH Ulaş, Z Odabaşı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):171-174
ÖZET
TAM METİN
3. Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme
LB Arabacı, MO Çam
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):175-183
ÖZET
TAM METİN
4. Alkol Kullanım Bozukluklarında Carbohydrate-Deficient Transferrin?in (CDT) Yoksunluk Şiddeti ile İlişkisi
MCB Şengül, C Şengül, T Okay, N Dilbaz
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):184-187
ÖZET
TAM METİN
5. Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Gelişim Geriliği olan Küçük Çocukların Tanı Sınıflaması: 0-3 Yenilenmiş Basım Temelinde Karşılaştırılması
A Bilgiç, R Uslu, OÖ Kartal
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):188-194
ÖZET
TAM METİN
6. İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Gençlerin Başa Çıkma Tutumları ve Aile İşlevselliği Açısından Değerlendirilmesi
T Fidan, H Ceyhun, İ Kırpınar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):195-200
ÖZET
TAM METİN
7. Parkinson Hastalığı?nda Depresyon için Sertralin ve Venlafaksin Tedavisinin Karşılaştırılması
A Akça, M Ak, L Sütçügil, A Özşahin, Y Kütükçü
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):201-206
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Anevrizma Cerrahisinin Perioperatif Beklenmedik Komplikasyonu: Zırhlı Araknoidit, Olgu Sunumu
M Döşoğlu, M İş, H Aytekin, F Gezen, A Karataş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):207-210
ÖZET
TAM METİN
9. Poems Sendromu ve Multisentrik Castleman Hastalığında Ağrılı Polinöropati: Olgu Sunumu
S Gür, F Deymeer, P Oflazer, YG Parman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):211-214
ÖZET
TAM METİN
10. Aripiprazol ile İyileşen ?İç Görüşü Kısıtlı? Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Bir Ergen ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
AP Akay, S Cengizhan, BBK Akdede
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):215-220
ÖZET
TAM METİN
11. Sjögren Sendromunda Ortaya Çıkan Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu
M Terzi, T Yazıcı, N Akdemir, T Terzi, M Onar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):221-223
ÖZET
TAM METİN
12. Multipl Skleroz ve Haşimoto Tiroiditi: Bir Olgu Sunumu
B Altunrende, S Yıldız, N Yıldız, K Gürel
Nöropsikiyatri Arşivi, 2011; 48(3):224-226
ÖZET
TAM METİN