Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2008; Cilt: 45; Sayı: 3
Editörden
1. Tarihten: Hekimlik Yıllarım
P Baslo
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):67-68
TAM METİN
Araştırma
2. Subklinik Hipotiroidizmde Bilişsel İşlevlerin Olay İlişkili Potansiyeller ile Değerlendirilmesi
B Güldiken, S Güldiken, B Taşkıran, H Peynirci, N Turgut, A Tuğrul
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):69-71
ÖZET
TAM METİN
3. Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlılarında Aleksitimi ve Kişiliğin Sosyal Anksiyete ile İlişkisi
C Evren, B Evren, E Dalbudak, D Çakmak
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):72-77
ÖZET
TAM METİN
4. Bir Üniversite Hastanesinde Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Tutumları
S Çetinkaya, N Nur, A Ayvaz, D Özdemir
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):78-84
ÖZET
TAM METİN
5. Gebelikte Sosyodemografik Değişkenlerin Kaygı ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi
E Akbaş, O Vırıt, A Kalenderoğlu, HA Savaş, G Sertbaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):85-91
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Çocuk ve Ergenlerde Sistemik Lupus Eritematosus’un Nöropsikiyatrik Görünümleri
FNİ Emiroğlu, B Serim
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):92-96
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. "Konversiyonu Atlamak" Ayıp mı?
S Gülöksüz, ET Oral, LR Alpkan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):97-99
ÖZET
TAM METİN
8. İnme Sonrası Patolojik Ağlama Tedavisinde Sitalopramın Etkinliği: Bir Olgu Sunumu
Z Öztürk, G Karakuş, L Tamam
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):100-102
ÖZET
TAM METİN
9. Depo Disülfiram Yerleştirilmesi ve Yara Enfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu
AK Tihan, D Tihan, İ Yargıç
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):103-106
ÖZET
TAM METİN
10. Tekrarlayan Minör Travmalarla İlişkili İzole Dorsal Skapuler Nöropati: Olgu Sunumu
Y Kaplan,S Kurt, H Karaer
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):107-109
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
11. Anestezi Sonrası Ani Klinik Kötüleşme Gösteren ve Wilson Hastalığı Tanısı Alan Olgu
M Baykal
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):110-110
TAM METİN
12. Antiepileptik İlaçların Serum Lipid Değerlerine Etkisi
C Gürses
Nöropsikiyatri Arşivi, 2008; 45(3):111-112
TAM METİN