Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 27; Sayı: 1
Araştırma
1. İnti̇har haberleri̇ni̇n türki̇yedeki̇ sunum şekli̇: i̇nternetteki̇ i̇nti̇har haberleri̇ üzeri̇ne bi̇r i̇çeri̇k anali̇zi̇
RS İlhan, EA Ertan, SÇ Kızılpınar
Kriz Dergisi, 2019; 27(1):4-11
ÖZET
TAM METİN
2. Sık görülen ruhsal hastalıklarının tedavisinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikosomatik Servisi uygulamaları: retropsektif kesitsel birçalışma
O Herdi, B Karataş, E Gezici, A Çevik, V Cankorur
Kriz Dergisi, 2019; 27(1):12-27
ÖZET
TAM METİN
3. Psikodramanın “Karşılaşma, Eşleme, Gerçeklik Ve Artı Gerçeklik” Temel Kavramları İle Küçük Prens Kitabının İncelenmesi
E İbanoğlu, S Çetin, GS Darıcı, B Kuloğlu, G Çobanoğlu
Kriz Dergisi, 2019; 27(1):28-43
ÖZET
TAM METİN
4. Ruhsal Yönden Risk Altında Olan Kadınların Kendini Toparlama Gücü İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki
NA Sarıkaya, S Öz, S Öztürk
Kriz Dergisi, 2019; 27(1):44-55
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Histerosalpingografi (HSG) Sonrası Gelişen Vajinismus: Olgu Sunumu
S Teti̇K, S Öz, S Öztürk
Kriz Dergisi, 2019; 27(1):56-62
ÖZET
TAM METİN