Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 27; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2019;27(1):56-62
Histerosalpingografi (HSG) Sonrası Gelişen Vajinismus: Olgu Sunumu
S Teti̇K, S Öz, S Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara
Klinik pratikte yaşam boyu vajinismus ile sık karşılaşılması nedeniyle edinsel vajinismusun prevalansı ve etiyolojisi ile ilgili bilimsel çalışmalar sınırlıdır. Bu olgu bildiriminde histerosalpingografi (HSG) sonrası cinsel birleşmeden kaçınma yakınması ile başvuran hastanın değerlendirme ve izlem süreci sunulacaktır. Tedavi sürecinde cinsel birleşme girişimlerinden kaçınmayla ilgili psikoterapinin yanı sıra anksiyöz duygudurumuna yönelik antidepresan tedavisi düzenlenmiştir. İki aylık izlem sonrası hasta tekrar cinsel birleşme yaşayabilmiş, cinsel birleşme ve jinekolojik muayene olmayla ilgili kaygıları azalmıştır. Bu olgu ağrılı jinekolojik girişimin cinsel işlev üzerine olumsuz etkisinin multidisipliner yaklaşımla kısa sürede tedavisine bir örnek oluşturmaktadır
Acquired Vaginismus after Hysterosalpingography (HSG): Case Report
Studies on the prevalence and etiology of acquired vaginismus are limited due to the lifelong vaginismus has encountered in clinical practice frequently. The evaluation and follow-up of the patient who presented with the complaint of avoiding sexual intercourse after hysterosalpingography (HSG) will be discussed in this case report. Psychotherapy interventions to avoidance of sexual intercourse and antidepressant drug treatment for anxious mood were regulated in the treatment of the patient. After two months of follow-up, the patient was able to do sexual intercourse and her anxiety about doing sexual intercourse and having gynecological examination decreased. This case presents a successful example of the short-term treatment of the adverse impact of a painful gynecological intervention on sexual functions with a multidisciplinary approach.