Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 25; Sayı: 1-3
Derleme
1. Kişilik bozukluklarının tanısı: yeni bulgular ile tanıda kullanılan anket ve ölçekler
EA Ertan, VŞ Cankorur
Kriz Dergisi, 2017; 25(1-3):1-17
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
2. İstifçilikle ve amaçsız gezinme ile seyreden bir frontotemporal demans olgusu
A Kokurcan, ETÖ Kızıl
Kriz Dergisi, 2017; 25(1-3):18-23
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Perseküsyon sanrılarını açıklamaya yönelik bilişsel modeller
V Aliyev, B Baskak
Kriz Dergisi, 2017; 25(1-3):24-30
ÖZET
TAM METİN
4. Sınır entelektüel yetersizlik tanısı ve klinik özellikleri
TÇ Tunalı, VŞ Cankorur
Kriz Dergisi, 2017; 25(1-3):31-36
ÖZET
TAM METİN