Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 25; Sayı: 1-3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2017;25(1-3):18-23
İstifçilikle ve amaçsız gezinme ile seyreden bir frontotemporal demans olgusu
A Kokurcan, ETÖ Kızıl
Ankara Üniversitesi, Ankara
Klinik belirtileri çok çeşitli olan frontotemporal demans davranışsal varyantının (dv-FTD) ayırıcı tanısında duygudurum bozuklukları ve anksiyete bozuklukları yer alır. Bazı olgularda ise duygudurum bozuklukları ve anksiyete bozuklukları dv-FTD’ye komorbid olarak bulunur. Sosyal stresör ardından başlayan şiddetli anksiyeteye amaçsız gezinme ve istifçiliğin eşlik ettiği bir FTD olgusunu; bu olgu üzerinden de dv-FTD ayırıcı tanısını tartışacağız.
A case of frontotemporal dementia presenting with hoarding and wandering
The differential diagnosis of frontotemporal dementia might be challenging in many cases as bv- FTD may present with a wide variety of clinical symptoms. bv-FTD also could be comorbid with mood disorders or anxiety disorders. In this paper, a frontotemporal dementia case presenting with hoarding and wandering appeared after a stressful life event is mentioned and differential diagnosis of dv-FTD is discussed through the case