Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 25; Sayı: 1-3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2017;25(1-3):24-30
Perseküsyon sanrılarını açıklamaya yönelik bilişsel modeller
V Aliyev, B Baskak
Ankara Üniversitesi, Ankara
Psikiyatri kliniğine başvuran hastalarda sanrılar sıkça karşılaşılan belirtilerden biri olmakla beraber sanrı kavramının tanımı üzerine olan tartışmalar devam etmektedir. Hastada sanrı olup olmadığını ayırt etmede yaşanan güçlük, kısmen, güncel tanı sistemlerinde operasyonel ölçütler yerine sınırları tam olarak belirli olmayan tanımlamalar yapılmasına bağlı olabilir. Bu gözden geçirme yazısı, sanrılara ilişkin bilişsel modelleri aktaran teorik bir kaynak olmanın ötesinde bu modelleri kavramanın - özellikle klinik uygulamada - perseküsyon sanrılarını tanımaya ve anlamaya bir temel teşkil edeceği varsayılarak yazılmıştır. Bilişsel bakış açısının yanı sıra, kültürün sanrı üzerine etkilerine de değinilmiştir.
Cognitive models of persecutory delusions
Delusions are among frequently encountered symptoms in psychiatric patients. However formal definition of delusions is inconclusive. The difficulty in distinguishing whether a thought is a delusion may partly be a consequence of the lack of operational criteria in commonly used diagnostic systems. This review article aims both to shed light on the cognitive explanations of delusions and thus provide benefit in recognition and comprehension of persecutory delusions in clinical practice. In addition cognitive perspective influence of culture on delusions is also discussed.