Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2006; Cilt: 14; Sayı: 2
Araştırma
1. Kaygı Düzeyleri Farklı Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin İncelenmesi
B Tuncer, N Voltan-Acar
Kriz Dergisi, 2006; 14(2):1-15
ÖZET
TAM METİN
2. Çeşitli Faktörlere Göre İntihar Olgusu Çalışması
H Tuğcu
Kriz Dergisi, 2006; 14(2):17-21
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Bir Boşanma Olgusunun Dört Kurama Bağlanarak Değerlendirilmesi
Ö Uçan, H Yazar, I Sayıl
Kriz Dergisi, 2006; 14(2):23-29
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. İntihar Eğilimi Olan Hastaya Acil Müdahale
B Öncü
Kriz Dergisi, 2006; 14(2):31-37
ÖZET
TAM METİN