Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 14; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2006;14(2):31-37
İntihar Eğilimi Olan Hastaya Acil Müdahale
B Öncü
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Dünyada ve Türkiye’de intihar sorununun
ulaştığı boyut değerlendirildiğinde, günümüzde
intiharın yalnızca psikiyatri uzmanlarını
ilgilendiren bir sorun olmadığı ve bir halk sağlığı
sorunu haline geldiği görülmektedir. Bu nedenle
intihara eğilimi olan kişilerin belirlenmesi ve bu
kişilerde intihar riskinin sistematik biçimde
değerlendirilip gereken girişimlerin zaman kaybetmeden
yapılması önem kazanmıştır. Bu
yazıda intihar riskinin sistematik biçimde nasıl
değerlendirilebileceği ve intihar riski yüksek olan
hastaya acil müdahalede nasıl bir yol izleneceği
üzerinde durulacaktır.
Emergency Intervention for Suicidal Patients
Nowadays, the extent of suicide problem in
the world and in Turkey has reached a point that
it can no longer be considered a problem of only
mental health workers. Suicide has become a
public health problem. Determination of suicidal
individuals, making a systematic suicide risk
assessment, and making necessary interventions
in time for high risk individuals are very
important. In this paper systematic suicide risk
assessment, and emergency intervention for
high risk indiviuals will be reviewed