Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 1
Editörden
1. Açılış Konuşması
I Sayıl
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):175-176
TAM METİN
Derleme
2. Kültür ve Stres
Z İlbars
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):177-179
TAM METİN
3. Toplumsal Değişim, Kurumların Yeniden Yapılanması Ve Ruh Sağlığı
S Kut
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):180-184
TAM METİN
4. Toplumsal Değişim, Kurumların Yeniden Yapılanması ve Ruh Sağlığı
A Işık, D Çalışkan
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):185-187
TAM METİN
5. Sosyolojiden Psikiyatriye
N Çelebi
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):188-192
TAM METİN
6. Davranış Bozukluklarının Açıklanması ve Değiştirilmesinde Sosyal Psikiyatrik Yaklaşımın Yeri ve Önemi
S Hovardaoğlu
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):193-196
TAM METİN
7. Sosyal Psikiyatride Ekip Çalışması Ve Terapötik Demokrasi
MB Saydam
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):197-202
TAM METİN
8. Bir Uluslararası İletişim Ağı: Geçiş Sürecinde Sistemler
L Küey, S Scharwiess
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):203-204
TAM METİN
9. Birinci Basamakta Ruhsal Sağlık ve Bozukluklar
L Küey, S Kültür, G Girgin
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):205-208
TAM METİN
10. Biyolojik Psikiyatri ve Sosyal Psikiyatri ikilemini Aşmak İçin Bir Fırsat: Hermenötik (Yorumsamacı) Psikiyatri
E Göka, S Dönbak, N Demirergi, A Demir
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):209-213
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Bir Vaka: Kültürel Fenomenlerin Psikiyatrik Tanılara Etkisi
E Göka, MH Türkçapar, A Şirin, MS Berber, ŞK Elverici, H Soygür
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):214-217
ÖZET
TAM METİN
12. Bir Ruhsal Otopsi Denemesi
A Dilsiz
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):218-222
TAM METİN
Araştırma
13. Türk İranlı Öğretmen Adaylarının İnsan Doğası Felsefesi ve Benlik İmajı
G Beyazıd
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):223-234
ÖZET
TAM METİN
14. Eğitim Veren Bir Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Tanı Gruplarına Göre Sosyodemografik Özellikleri
E Özmen, MM Demet, İ İçelli, G Yolasığmaz, S Kültür
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):235-239
TAM METİN
15. SSK Ankara Hastanesi Çocuk Psikiyatri Servisine Başvuran 9-14 Yaş Arasındaki Çocukların Benlik Kavramlarının Çeşitli Değişiklikler Açısından İncelenmesi
A Çelik
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):240-246
TAM METİN
16. Askeri Ortamlarda İntihar Sorunu
M Çetingüç, C Büyükçakır
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):247-249
TAM METİN
Derleme
17. Savaş Yorgunluğu
M Çetingüç, M Alan
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):250-254
TAM METİN
Araştırma
18. 1980-1990 Yıllan Arasında Türkiye'de Yapılan intihara İlişkin Yayınların Çok Yönlü Değerlendirmesi
B Ceyhun
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):255-260
TAM METİN
19. Meme Kanseri olan Türk Kadınlarının Hastalıklarına ve Uyumlarına İlişkin Yargılar
H Öner, O İmamoğlu
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):261-268
ÖZET
TAM METİN
20. İlkokul Çocuklarında Sağlık Anlayışı
D Şahin
Kriz Dergisi, 1994; 2(1):269-270
TAM METİN