Dergi Ara >>
Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1994;2(1):209-213
Biyolojik Psikiyatri ve Sosyal Psikiyatri ikilemini Aşmak İçin Bir Fırsat: Hermenötik (Yorumsamacı) Psikiyatri
E Göka, S Dönbak, N Demirergi, A Demir
SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Ruhsal rahatsızlıkların nedeni İle ilgili bitmez tükenmez tartışmalardan ruhsal rahatsızlıkların tedavilerindeki İnatçı ekol farklılıklarına; ruh-beden ikileminden zihin-beyin ayırımına kadar birçok konunun temelinde bulunan tüketici kutuplaşma, psikiyatrideki ilerlemelere gölge düşürmektedir. Biyolojik psikiyatri gibi sosyal psikiyatri kavramı da psikiyatrinin tarih boyunca yaşadığı bu tukedici kutuplaşmanın bir sonucudur. İnsan biliminde pozitivlst-ampirist felsefi temellere dayanan yaklaşıma ilişkin yüzyıllardır süren tarihselci-kültürcü tepkilerle başlayan hermenötik yaklaşım günümüzde güçlü bir alternatif yöntem önerisinde bulunmaktadır. Bize göre, bir yanıyla bir insan bilimi olan psikiyatri hermenötik yaklaşımın sunduğu önerilerden faydalanılarak, bu kutuplaşmayı aşma olanağına sahiptir.
Hermeneutic Psychiatry