Dergi Ara >>
Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1994;2(1):214-217
Bir Vaka: Kültürel Fenomenlerin Psikiyatrik Tanılara Etkisi
E Göka, MH Türkçapar, A Şirin, MS Berber, ŞK Elverici, H Soygür
SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Kültürel fenomenlerin psikopatolojiye içerilerini vermelerinden dolayı önemi açıktır. Bunun dışında giderek çok kültürlü bir mozayiği andırmaya başlayan İnsan İlişkilerinin dünyasında kültürel fenomenler aslında öyle olmadıktan halde psikopatolojik bir görünüm verdiklerinden dolayı da önem kazanmaktadırlar. Bu sorunun bir örneğini, uzunca bir süredir Almanya'da yaşayan ve bir süreden beri geçimini İşsizlik sigortası ile sağlayan bir Türk vatandaşının Almanya'da psikiyatri kiinikteriyle İlişkisinde göstermek istiyoruz.
İslam dininde yaygın olmayan bir ibadet tarzı olan 'İtikaf'ı bilinçsiz biçimde uygulamaya kalkışan vatandaşımızın akut psikoz tanısıyla kaldırıldığı bir Alman psikiyatri kliniğinde altı ay süren hospitaiizasyonu ve İki yıldır antipsikotik kullanımı eleştirel bir bakışla tanı ve tedavi açısından gözden geçirilecektir.
A Case: Effect of cultural phenomena on psychiatric diagnosis