Dergi Ara >>
Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1994;2(1):223-234
Türk İranlı Öğretmen Adaylarının İnsan Doğası Felsefesi ve Benlik İmajı
G Beyazıd
D.E.Univ. Buca Eğitim Fakültesl-İzmir
Türk ve iranlı öğretmen adayları benlik imajı ve insan doğası felsefesi psikolojik boyutları bakımından karşılaştırmıştır. Kültürün bu iki boyut üzerinde etkili olabileceği düşüncesi araştırmanın varsayımını oluşturmaktadır. Sonuç olarak Türk ve iran'lı öğretmen adayları arasında benlik imajı ve insan doğası felsefesi boyutları bakımından farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bulgulara bakıldığında Türk öğretmen adaylarının iran öğretmen adaylarına kıyasla her iki boyutta da daha olumlu değerlere sahip oldukları görülmektedir.
Prospective Teachers Self-Image and Philosophies of Human Nature in Turkey and Iran
Prospective teachers self image and philosophies of human nature in Turkey and Iran have been compared. The purpose of the present research is to compare Iranian and Turkish prospective teachers perceptions of self image and philosophy of human nature. We hyphotisize that culture may cause differences over those two dimensions. Findings indicate that Turkish subjects scored higher than Iranian subjects In both dimensions. We can conclude that signigicant differences exist between Iranian and Turkish subjects perceptions of self-image and philosophies of human nature.