Dergi Ara >>
Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1994;2(1):261-268
Meme Kanseri olan Türk Kadınlarının Hastalıklarına ve Uyumlarına İlişkin Yargılar
H Öner, O İmamoğlu
ODTÜ. Psikoloji Bölümü, ANKA­RA.
Meme kanseri olan Türk kadınlarının hastalıklarına uyumlarına ilişkin yargıları, geçirdikleri ameliyatın etkilerine ilişkin beklenti ve algıları, hastalık deneyiminde buldukları anlam ve hastalıkları üzerindeki kontrol inançtan çerçevesinde İncelenmiştir. Yaşları 21 İla 72 arasında değişen 50 kadtn hasta ile geniş kapsamlı görüşmeler yapılmıştır. Bulgular (1) hastaların ameliyatın etkilerine ilişkin algılarının beklentilerinden daha olumlu olduğunu; hastaların hem beklentilerinin hem de algılarının hastalığa iyi uyumla olumlu bir ilişkisi olduğunu; (2) hastaların %80'nin hastalıklarının yaşama bakışlarını etkilediğini İfade ettiklerini; bu olumlu değerlendirmenin hastalığa iyi uyumla olumlu bir ilişkisi olduğunu; (3) genel olarak, hastalık üzerindeki kontrol inancı İle uyum arasında, doktora-dayalt kontrol inancı dışında, anlamlı bir İlişki olmadığını ortaya koymuştur. Bulgular oiası sonuçları çerçevesinde tartışılmıştır.
Beliefs of Turkish Women with Breast Cancer About Disease and Their Adaptation