Dergi Ara >>
Derleme
1. Diyabet Hastalarında Psikososyal Süreçler ve Psikolojik Müdahaleler
G Dirik, E Yorulmaz
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(2):1-12
ÖZET
2. Kronik Ağrı Sendromlarında Motivasyonel Müdahale Yöntemleri
ÖS Berk
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(2):13-21
ÖZET
3. Kanser Tanısı Alan Hastalarda Psikososyal Süreçler
G Dirik, C Yastıbaş
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(2):22-31
ÖZET
4. Alzheimer Hastalarına Bakım Verme Süreçleri
YA Karcı, AN Karancı
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(2):32-39
ÖZET
5. Epilepsinin Psiko-sosyal Etkileri
N Aydemir
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(2):40-47
ÖZET
6. Sağlık Psikolojisinde Etik
Y Korkut
Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 2018; 3(2):48-52
ÖZET