Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2016; Cilt: 36; Sayı: 1
Araştırma
1. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Danışma Sürecini Erken Bırakma: Nedenler ve Öneriler
M Yıkılmaz, EE Şahin, Ö Özer, A Altınok
Psikoloji Çalışmaları, 2016; 36(1):1-20
ÖZET
TAM METİN
2. Benlik Saygısının Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonuna Etkisi: Öz-Yeterlilik Aracılığının Yapısal Eşitlik Modeliyle Test Edilmesi
Ş Danışman, ŞK Çiftçi, ŞB Tosuntaş, E Karadağ
Psikoloji Çalışmaları, 2016; 36(1):21-40
ÖZET
TAM METİN
3. Yeme Bozukluklarında Tedavi Motivasyonu ve Yordayıcıları
FEE Okumuş, HÖS Berk, B Yücel
Psikoloji Çalışmaları, 2016; 36(1):41-64
ÖZET
TAM METİN
4. Vakıf Üniversitesinde Çalışan Akademisyenlerde Tükenmişliğin Yordayıcıları: Örgütsel Adalet Algısı ve Çatışma Çözme Stilleri
F Curun, G Özkılıçcı
Psikoloji Çalışmaları, 2016; 36(1):65-80
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Erving Goffman’ın Benlik Kavramı ve İnsan Doğası Varsayımı
A Bayad
Psikoloji Çalışmaları, 2016; 36(1):81-93
ÖZET
TAM METİN