Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:1972; Cilt: 10; Sayı:
Araştırma
1. Serebral Korteksin Klasik ve Araçsal Koşullanmadaki Diferansiyel Rolü
S Russell
Psikoloji Çalışmaları, 1972; 10():1-4
TAM METİN
Derleme
2. Sigmund Freud
W Daim
Psikoloji Çalışmaları, 1972; 10():5-10
TAM METİN
Araştırma
3. Hipertiroidi Hastalığının İdrak ve Şahsiyet Özellikleri
M Ormanlı
Psikoloji Çalışmaları, 1972; 10():11-96
ÖZET
TAM METİN
4. İçedönüklük - Dışadönüklük Şahsiyet Vasıfları İle İdrakler Arasındaki İlişkiler
M Aşkın
Psikoloji Çalışmaları, 1972; 10():97-179
ÖZET
TAM METİN