Dergi Ara >>
Araştırma
1. Yaşlı Bireylerde Beden Kitle İndeksinin Günlük Yaşam Aktivitelerine ve Öz Bakım Gücüne Etkisi
O Tekir , S Sevinc, E Karadağ, A Karadakovan
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(1):1-7
ÖZET
2. Yaşlılarda İlac Kullanımının Denge, Duşme ve Kognitif Duruma Etkisi
L Tekin, S Akarsu, U Guzelkucuk, M Eroğlu
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(1):8-11
ÖZET
Derleme
3. Yaşlılarda Noropatik Ağrı
AE Gürsoy
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(1):12-18
ÖZET
4. Alzheimer Dışı Demanslar 2: Frontotemporal Demans
GB Yıldız
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(1):19-31
ÖZET
5. Geriatri Pratiğinde Vitamin B12
P Soysal, BB Ceylan, A Çınar, AT Işık
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(1):32-40
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Kronik Hipertansif Spinal Kord Yaralanmalı Bir Geriatrik Olguda Ortostatik Hipotansiyon
U Güzelküçük, İ Duman, L Tekin, B Yılmaz
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(1):41-43
ÖZET