Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2024; Cilt: 16; Sayı: 3
Derleme
1. Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozuklukların Tedavisinde Glutamaterjik Modülatörlerin Rolü
FG Helvacı Çelik,Ç Hocaoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):383-400
ÖZET
TAM METİN
2. Psikiyatrik Bozukluklarda Otonom Disfonksiyon
HB Göçen,AV Özden
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):401-409
ÖZET
TAM METİN
3. Aşırı Utangaç Çocuklarla Gelişimsel Bibliyoterapi
Ç Kaymaz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):410-424
ÖZET
TAM METİN
4. Siber Zorbalık: Tanımı, Yaygınlığı, Etkileri, Risk ve Koruyucu Faktörleri
B Akdeniz,A Doğan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):425-438
ÖZET
TAM METİN
5. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Kanıt Temelli Psikososyal Müdahaleler
Ö Özdemir,M Yılmaz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):439-450
ÖZET
TAM METİN
6. Hipnoza Multidisipliner Yaklaşım: Psikiyatrik Temeli, Nörogörüntüleme ve Genetik Bulgular
Y Özsunar,H Kayhan,L Utku İnce
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):451-465
ÖZET
TAM METİN
7. Teknoloji Destekli Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Programları: Sistematik Derleme
N Altunpul,N Koçtürk
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):466-484
ÖZET
TAM METİN
8. Mutluluk Korkusu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi
İ Elmas,Ö Çevik
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):485-493
ÖZET
TAM METİN
9. Yeniden Evlilikler Yoluyla Oluşan Ailelere Yönelik Müdahaleler
A Sayan Karahan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):494-504
ÖZET
TAM METİN
10. Farkındalığın Bir Bileşeni: Dikkat
Ç Gülden,İ Yalçın
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):505-516
ÖZET
TAM METİN
11. Yürütücü İşlevlerin Evrimi Üzerine Bir Değerlendirme
F Sayar
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):517-531
ÖZET
TAM METİN
12. Duyusal İşlemleme Hassasiyeti ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
T Özpek,F Kandemir
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):532-542
ÖZET
TAM METİN
13. Depresyon Tedavisinde Hayvan Destekli Terapinin Uygulanabilirliği
O Impram,FZ Allahverdi
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):543-553
ÖZET
TAM METİN
14. Şizofrenide Sosyal Bilişe Odaklanan Müdahale Programları
C Hıdıroğlu Ongun
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):554-568
ÖZET
TAM METİN
15. Medya Aracılığıyla Duygu Düzenlemenin Yordayıcıları ve Çocuğun Sosyoduygusal Gelişimi Açısından Sonuçları
G Koç Arık
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2024; 16(3):569-584
ÖZET
TAM METİN