Dergi Ara >>
Derleme
1. Elektrokonvülzif Terapinin Tarihçesi
M Uğur
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):1-4
ÖZET
2. Eleketrokonvülzif Terapide Etkinlik Mekanizması
BÇ Poyraz, M Tosun
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):5-7
ÖZET
3. Elektrokonvülzif Terapi Endikasyon ve Kontrendikasyonlar
E Özten, KO Karamustafalıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):8-16
ÖZET
4. Elektrokonvülzif Terapinin Uygulama Teknikleri ve Etkinliği Gösteren Parametreler
BÇ Poyraz, A Yassa
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):17-23
ÖZET
5. Elektrokonvülzif Terapinin Yan Etkileri
İ Kırpınar, MM Kırpınar
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):24-28
ÖZET
6. Şizofreni Tedavisinde Elektrokonvülzif Terapi
ÖF Demirel, A Duran
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):29-33
ÖZET
7. Duygudurum Bozukluklarının Tedavisinde Elektrokonvülzif Terapinin Yeri
CA Poyraz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):34-40
ÖZET
8. Yaşlıda Elektrokonvülzif Terapi
E Eker
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):41-44
ÖZET
9. Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Elektrokonvülzif Terapi
A Gündüz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):45-51
ÖZET
10. Gebelik ve Elektrokonvülzif Terapi
Y Selvi, R Tekdemir
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):52-56
ÖZET
11. Ergen ve Çocuklarda Elektrokonvülzif Terapi
A Hashimov, MT Kadak
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):57-62
ÖZET
12. Elektrokonvülzif Terapinin Nadir Uygulama Alanları
H Bakay, Ş Turan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):63-70
ÖZET
13. Sürdürüm/İdame Elektrokonvülzif Terapi
İ Ak
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):71-74
ÖZET
14. Elektrokonvülzif Terapi Uygulamalarında Anestezi
SÜ Zengin, Z Salihoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):75-79
ÖZET
15. Elektrokonvülzif Terapi ile İlgili Türkiye'deki ve Dünyadaki Yasal Uygulamalar ve Sorunlar
İ Balcıoğlu, YH Balcıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2018; 11(1):80-84
ÖZET