Dergi Ara >>
Derleme
1. Transkraniyal Manyetik Uyarımın Kısa Tarihçesi
H Bulut, GH Sayar
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):65-71
ÖZET
2. Transkraniyal Manyetik Uyarım Cihazının Teknik Özellikleri ve Etki Mekanizması
A Bayram, N Tarhan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):72-78
ÖZET
3. Majör Depresyon Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi Kullanımı
BÖ Ünsalver, N Tarhan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):79-87
ÖZET
4. Depresyon Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyarım Uygulama Protokolleri
GH Sayar, O Karamustafalıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):88-93
ÖZET
5. Bipolar Bozuklukta Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi
O Tan, GH Sayar
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):94-105
ÖZET
6. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi
O Tan, O Karamustafalıoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):106-116
ÖZET
7. Şizofrenide Tekrarlayıcı Transkraniyal Manyetik Uyarım Kullanımı
GH Sayar, Ö Ateş
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):117-124
ÖZET
8. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Transkraniyal Manyetik Uyarım Kullanımı
B Metin, SZ Metin
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):125-127
ÖZET
9. Madde Kullanım Bozukluklarında Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi
CO Noyan, N Dilbaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):128-137
ÖZET
10. Tinnitus Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyarımın Yeri
M Çebi, C Taş, B Metin
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):138-144
ÖZET
11. Transkraniyal Manyetik Uyarım ve Kognisyon
A Çetin, SM Çengel, N Dilbaz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):145-149
ÖZET
12. Gebelik Döneminde Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisinin Kullanımı
E Özten, G Eryılmaz, N Tarhan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):150-153
ÖZET
13. Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisinde Güvenlik ve Yan Etkiler
IG Gül, GH Sayar
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2017; 10(2):154-160
ÖZET