Dergi Ara >>
Adli Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2005; Cilt: 2; Sayı: 1
Editöre Mektup
1. Tıp Ve Hukuk Açısından İnsan Üzerinde Psikolojik Ve Fizyolojik Stresslerin İncelenmesi
K Dinçmen
Adli Psikiyatri Dergisi, 2005; 2(1):3-4
Olgu Sunumu
2. Karışık Madde Kullanımı Olan Bir Ası Olgusu
N Cantürk, G Cantürk
Adli Psikiyatri Dergisi, 2005; 2(1):5-7
ÖZET
Derleme
3. Aile İlişkilerinin Çocuk Suçluluğuna Etkisi
H Dizman, G Gültekin, G Cantürk
Adli Psikiyatri Dergisi, 2005; 2(1):9-15
ÖZET
4. İnternet Kafeler Üzerinden Gerçekleştirilen Bilişim Suçları
İ Fert
Adli Psikiyatri Dergisi, 2005; 2(1):17-19
ÖZET
5. Silah Sahibi Olması Sakıncalı Kişilik Özellikleri
Ö Demirkan, S Demirkan, U Dal, FY Beyaztaş
Adli Psikiyatri Dergisi, 2005; 2(1):21-30
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Transvestik Fetişizm: Olgu Sunumu
ÜÜ Atılmış, E Ada, G Oral
Adli Psikiyatri Dergisi, 2005; 2(1):31-33
ÖZET
Derleme
7. Suçlu Profili Ve Suçlu Analizi & Terörist Profilleri Ders Notları – 2
M Bağdat
Adli Psikiyatri Dergisi, 2005; 2(1):35-38