Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2007; Cilt: 17; Sayı: 3
Araştırma
1. Atipik antipsikotik kullanan hastalarda ailede diyabet öyküsü olmasının glukoz metabolizması üzerine olan etkisi
F Yurtsever, AE Danacı, F Taneli, Ö Günay, B Veznedaroğlu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2007; 17(3):111-118
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofreni Tedavisinde Uzun Etkili Risperidon: Geriye Dönük Bir Çalışma
M Yumru, HA Savaş, MH Kokaçya, O Vırıt
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2007; 17(3):119-123
ÖZET
TAM METİN
3. Hastanede Yatan Şizofreni Hastalarında Obsessif Kompulsif Belirtiler: Bir ön çalışma
A Türkcan, H Yanbay, N Satmış, ME Ceylan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2007; 17(3):124-129
ÖZET
TAM METİN
4. Uyku Deprivasyonunun Antioksidan Sisteme Etkisi
B Aytaç, A Kayhan, E Devrim, İ Durak, İ Ergüder
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2007; 17(3):130-133
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Olanzapin kullanımı ile ilişkili epileptik nöbet: olgu sunumu
G Güleç, RY Kılıç
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2007; 17(3):134-137
ÖZET
TAM METİN
6. Kolloid Kist Operasyonuna Bağlı Apatinin Bromokriptin ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
H Ulaş, Z Tunca, A Yıldız
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2007; 17(3):138-141
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Postpartum Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bir Gözden Geçirme
N Konuk, Ü Öztürk, G Karakuş, L Tamam
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2007; 17(3):142-146
ÖZET
TAM METİN
8. Klozapine Bağlı Siyalorenin Etyolojisi ve Tedavisi
D Eraslan, Ö Öztürk, Y Genç, A Kalyoncu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2007; 17(3):147-154
ÖZET
TAM METİN