Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2002; Cilt: 12; Sayı: 3
Araştırma
1. Şizofreni tanısı almış hastalarda ve sağlıklı kişilerde sigaranın sürekli dikkate etkisi
N Dolu, Ç Özdemir, E Eşel, C Süer, H Kafadar, CG Kılıç, S Karakaş
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):109-114
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofreni tanısı almış hastaların tedavisinde olanzapin ve risperidonun etkililiğinin karşılaştırılması: Bir açık klinik çalışma
AE Yazıcı, K Yazıcı, B Taneli, Ş Tot, A Kanık
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):115-120
ÖZET
TAM METİN
3. Şizotipal özellikleri olan obsesif kompulsif kişiliklerde nöropsikolojik işlevler
A Ayçiçeği, WM Dinn, CL Harris
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):121-125
TAM METİN
4. Parkinson hastalığında sertralin
O Doğu, S Sevim, M Özmen
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):126-129
TAM METİN
5. Deprese hastalarda kalp atım değişkenliği
K Sayar, H Güleç, M Gökçe, İ Ak
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):130-133
TAM METİN
6. Obsessive kompulsif bozukluğu olan Türk çocuklarda sitalopramın etkinlik ve tolerabilitesi
F Toros, C Tataroğlu, RS Diler
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):134-141
TAM METİN
7. Bipolar bozukluk ve şizoaffektif bozukluk sağaltımında klozapinin yeri: Geriye dönük bir çalışma
ÖÖ Sertöz, F Akdeniz, S Vahip
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):142-147
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Herpes ensefalitine bağlı gelişen Klüver- Bucy sendromu ve retrograd amnezi: Bir olgu sunumu
E Bora, E Ozan, S Özaşkınlı
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):148-150
ÖZET
TAM METİN
9. Bipolar bozuklukta karbamazepin kullanımına bağlı gelişen osteopeni: Bir olgu sunumu
İ Eren, İ Çivi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):151-154
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Antisosyal kişilik bozukluğunda sosyobiyolojik etkenler
İ Ak, K Sayar
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):155-158
ÖZET
TAM METİN
11. Psikotrop ilaçların klinik etkilerinin değerlendirilmesi
M Çetin, AS Köse, S Ebrinç, A Kıstak
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2002; 12(3):159-164
ÖZET
TAM METİN