Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:1992; Cilt: 2; Sayı: 3
Derleme
1. Geç Luteal Faz Disforik Bozukluğu
E Bayraktar
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Serotonin ve Şizofreni
ME Ceylan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):7-17
3. Kantitatif Farmako-EEG (I)
MK Arıkan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):18-21
ÖZET
TAM METİN
4. Sertralin: Yeni Bir Antidepresan
N Tarhan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):22-38
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Erişkin Enüretiklerde Uyku Örüntülerinin İncelenmesi
İ Ak, F Özgen, C Erden, A Özşahin
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):39-42
ÖZET
TAM METİN
6. Saldırgan Davranışta Anormal Glukoz Toleransı
ET Oral, S Ebrinç, N Burdurlu, S Çelebi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):43-46
ÖZET
TAM METİN
7. Gerilim Başağrılı Depresif Hastalarda Pizotifenin Antidepresan Etkisi -Trazodon ve Plasebo Kontrollü Bir Çalışma-
K Göksan, İT Uzbay, E Duman, T Göncü, M Yardım
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):47-49
ÖZET
TAM METİN
8. Haloperidolün Klinik Yan Etkileri
S Ebrinç, C Erden, İ Ak, F Özgen
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):50-53
ÖZET
TAM METİN
9. Psikiyatri Dışı Hekimlerde Psikotrop İlaç Yazma Sıklığı
MM Demet, E Özmen
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):54-57
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Diazepama Bağlı Amnezi: Bir Olgu Sunumu
T Alkın, A Özerdem, B Baklan, V Öztürk
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):58-60
ÖZET
TAM METİN
Çeviri
11. Serotonerjik Sistem
H Sijbesma ( Çev. E Toğrol)
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):61-63
TAM METİN
12. Serotonin ve Davranış
E Albek (çev.)
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):64-70
TAM METİN
13. Selektif Serotonin Reuptake İnhibitörlerinin Farmakokinetiği
CL DeVane (Çev. E Albek)
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3):71-76
TAM METİN