Dergi Ara >>
Araştırma
1. Kimlik Gücü İle Kolektif Eylem Arasındaki İlişkide Sosyal Adaletin Düzenleyici Rolü
O Kaya, N Mamatoğlu
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(2):68-75
ÖZET
TAM METİN
2. İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Ş Aksoy, N Mamatoğlu
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(2):76-84
ÖZET
TAM METİN
3. Bağlanma Kaygısı ile Eş Bağımlılık Arasındaki İlişkide Gerçeklik-Gereklilik BenlikFarklılığı Aracı Modeli
C Malakçıoğlu
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(2):85-92
ÖZET
TAM METİN
4. Genç Yetişkinlerde Yalnızlığın Yordayıcıları: Depresyon, Kaygı, Sosyal Destek, Duygusal Zeka
H Özdemir, A Tatar
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(2):93-101
ÖZET
TAM METİN
5. Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin Stresle Başa Çıkma Tutumları Açısından Karşılaştırılması
S Işıktaş, M Karafistan, D Ayaz, AS Yılmaz
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(2):102-107
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Tutarsızlık, Mağdur Duyarlılığı ve Bağışlama Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
I Çoklar, A Dönmez
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(2):108-115
ÖZET
TAM METİN
7. Bipolar І Bozukluk, Borderline Kişilik Bozukluğu ve Sağlıklı Kontrollerin Bağlanma Stilleri ve Cinsel Tutumlarının Karşılaştırılması
T Şakar, AÇ Eş
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(2):116-122
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Kuzey Kıbrıs’ta Problem ve Patolojik Kumar Üzerine Bir Derleme
M Çakıcı, E Çakıcı, M Karaaziz, A Babayiğit
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(2):123-128
ÖZET
TAM METİN
9. Cloninger’in Mizaç ve Karakter Boyutları ile Depresyon Arasındaki İlişki: Gözden Geçirme Çalışması
S Cankardaş
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2019; 1(2):129-134
ÖZET
TAM METİN