Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 1; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; 2019;1(2):68-75
Kimlik Gücü İle Kolektif Eylem Arasındaki İlişkide Sosyal Adaletin Düzenleyici Rolü
O Kaya, N Mamatoğlu
Abant İzzet Baysal Universitesi, Bolu
Bu çalışmanın amacı, kimlik gücü ve kolektif eylem arasındaki ilişkide, sosyal adaletin düzenleyici rolünü incelemektir. Araştırmanın örneklemi Türkiye’nin farklı bölgelerinden kolay örneklem yöntemiyle sekiz üniversiteden 263 kadın, 242 erkek toplam 505 bireyden oluşturulmuştur. Katılımcıların yaş aralığı 18-32’dir. Araştırma sonunda sosyal adaletin; kimlik gücü ile kolektif eylemin bireye yasal sorumluluk yükleyen eylemler boyutu arasındaki ilişkide düzenleyici bir rolü olduğu görülmüştür. Bu bulgu değerlendirildiğinde bireyin kolektif eyleme gitme olasılığının en yüksek olduğu durumun, bireyin hem kimlik gücünün hem sosyal adalet algısının düşük olduğu durum olduğu görülmüştür. Bireyin kolektif eyleme gitme olasılığının en düşük olduğu durum ise; bireyin kimlik gücünün düşük buna karşılık sosyal adalet algısının yüksek olduğu durum olarak tespit edilmiştir. Bu durum; bireyin, düşük düzeyde kimliklendiği sosyal grubu için çaba sarf etmesi; grup içinde öne çıkarak kendi algısında sosyal kimliğini güçlendirmesi şeklinde açıklanabilir.
The Role of Social Justice in Relation between Identity Power and Collective Action
The aim of this study is to examine the moderator role of social justice in relation between identity power and collective action. In this study easy sampling method was used. The research sample composed of 263 female, 242 male, and totally 505 individuals from 8 universities of different regions of Turkey. The age range of participants is 18-32. The results showed that social justice has moderator role between identity power and collective action dimension that imposes legal responsibility to the individual. From here it can be said that person most likely take collective action when he/she has low identity power and low social justice perception. On the other hand it can be said that person least likely take collective action when he/she has low identity power and high social justice perception. It can be interpreated that person can enhance his/her social identity power by coming forward.