Dergi Ara >>
Araştırma
1. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Geliştirme; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
AH Şar, T Ayas, MB Horzum
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2015; 2(1):1-17
ÖZET
TAM METİN
2. Ergenlerin Siber Zorbalık Eğilimleri
E Yaman, Z Sönmez
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2015; 2(1):18-31
ÖZET
TAM METİN
3. Ergenlerde Öznel Mutluluk İle Siber Zorbalık ve Mağduriyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
MA Paydır,Y Eroğlu, M Çalışkanoğlu
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2015; 2(1):32-51
ÖZET
TAM METİN
4. Öğretmenlerin Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeylerini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
F Aydın, MB Horzum
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2015; 2(1):52-66
ÖZET
TAM METİN