Dergi Ara >>
Araştırma
1. Farkındalık Üzerine Bir Öncü Çalışma: Üniversite Öğrencilerinde Farkındalık ve Kabullenme Temelli bir Program
Z Özyeşil, K Ögel
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2014; 1(1):1-15
ÖZET
2. Duygusal Dışavurumun İntikam Üzerindeki Yordayıcı Rolü
R Uysal, SA Satıcı
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2014; 1(1):16-27
ÖZET
3. Farklı Depresyon Anksiyete Stres Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi
ME Deniz, A Akdoğan
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2014; 1(1):28-44
ÖZET
4. Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeğinin C-Formunun Güvenirlilik ve Geçerlilik Çalışması
MR Krespi, I Arslan
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2014; 1(1):45-67
ÖZET
5. Öğretmen Adaylarının Meslek Hayatına Yönelik Endişeleri
L Çakır, K Cesur
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2014; 1(1):68-76
ÖZET
6. Başarı Motivasyonu: Yapısı ve Öğrenme Ortamı ile İlişkisi
B Kırıkkanat
PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 2014; 1(1):77-90
ÖZET