Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2016; Cilt: 19; Sayı: 38
Derleme
1. İşyerlerinde Cinsel Taciz: Kapsamı, Öncülleri, Sonuçları, Kurumsal Baş Etme Yöntemleri
Y Toker
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(38):1-22
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Çalışanların Benlik Yönelimlerinin Liderlik İhtiyaçları ve Psikolojik İyi Oluş Halleri Üzerindeki Rolü
AA Özdemir
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(38):23-34
ÖZET
TAM METİN
3. Türk Kimliği İçerikleri: Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım
N Taşdemir, BÖ Özkan
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(38):35-53
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Anne Duyarlığı ve Erken Dönem Bağlanma-Temelli Ebeveynlik Destek ve Müdahale Programları
İM Orta, N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(38):54-76
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. İlişki Doyumunun Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Kendilik Algısı Açısından Değerlendirilmesi
İ Yiğit, C Çelik
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(38):77-90
ÖZET
TAM METİN
6. Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısa Formu (FOTÖ-17) Uyarlama Çalışması
NH Şahin, AD Batıgün
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(38):91-103
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Psikolojide Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi ve Uyarlanması Kılavuzu
D Güngör
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(38):104-112
ÖZET
TAM METİN