Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2009; Cilt: 12; Sayı: 23
Araştırma
1. Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri’nin Türkçe’ye (Tr-SSÇE-G) Uyarlanması, Güvenirlik ve Geçerlik Analizi
M Eskin, Z Aycan
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(23):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. Orta ve İleri Ergenlik Döneminde Risk Alma Davranışı: Ebeveyn ve Akranların Rolü
NP Uludağlı, M Sayıl
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(23):14-24
ÖZET
TAM METİN
3. Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
D Demirtepe, Ö Bozo
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(23):28-37
ÖZET
TAM METİN
4. Etkileşim Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
H Coşkun
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(23):41-49
ÖZET
TAM METİN
5. İşsizliğin Psikolojik Etkisini İncelemek için Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik ve Geçerlikleri Üzerine Bir Çalışma
N Yılmaz, R Bilgiç
Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12(23):52-65
ÖZET
TAM METİN