Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2007; Cilt: 10; Sayı: 20
Araştırma
1. Görgü Tanıklığında Bellek Hataları: Olay Sonrası Bilginin ve Tuzak Soruların Hatırlama ve Kaynak İzleme Üzerindeki Etkisi
G Alpar, N Er, FU Boyraz
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(20):1-17
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma
E Kuş
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(20):19-41
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Film Analizi Yöntemi ile Virginia Satir Aile Terapisi Yaklaşımına Bir Bakış
EŞ Durak, H Fışıloğlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(20):43-62
ÖZET
TAM METİN
4. Suça İlişkin Kişilerarası Motivasyonlar Ölçeğini Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması
E Taysi
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(20):63-74
ÖZET
TAM METİN
5. Padua Envanteri - Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
O Yorulmaz, AN Karancı, G Dirik, B Baştuğ, C Kısa, E Göka, GL Burns
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(20):75-85
ÖZET
TAM METİN
6. Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S Karakelle, S Saraç
Türk Psikoloji Yazıları, 2007; 10(20):87-103
ÖZET
TAM METİN