Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2006; Cilt: 9; Sayı: 17
Araştırma
1. Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği’nin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
İÖ Türetgen, S Cesur
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(17):1-17
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Sosyal Kimlik ve Üretkenlik İlişkisine Yeni Bir Bakış
H Coşkun
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(17):19-36
ÖZET
TAM METİN
3. Suçluluk ile Utanç Duygularının Kavramsallaştırmasına İlişkin Sorunlar
A Dost, B Yağmurlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(17):37-52
ÖZET
TAM METİN
4. Eşcinsellere İlişkin Tutumlar: Türkiye’de Yapılan Görgül Çalışmalar
NS Uğurlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(17):53-69
ÖZET
TAM METİN
5. Akademik Bir Disiplin ve Uygulama Alanı Olarak Adli Psikoloji
A Akdaş, G Oral
Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(17):71-90
ÖZET
TAM METİN