Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2004; Cilt: 7; Sayı: 14
Derleme
1. Çocuk Çizimlerinin Klinik Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
M Sayıl
Türk Psikoloji Yazıları, 2004; 7(14):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Cinsel İstismara Bağlı Travma: Psikolojik Tedavi Süreci ve İlkeleri
AZ Page
Türk Psikoloji Yazıları, 2004; 7(14):15-22
ÖZET
TAM METİN
3. Örgütsel Ortamlarda Güven Algısı
P Ünsal
Türk Psikoloji Yazıları, 2004; 7(14):23-48
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Kimlik Ölçeği'nin Bir Türk Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
H Coşkun
Türk Psikoloji Yazıları, 2004; 7(14):49-60
ÖZET
TAM METİN
5. Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İP Ulu, H Fışıloğlu
Türk Psikoloji Yazıları, 2004; 7(14):61-75
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Görme Engelli Bireyde Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Tedavi Yönteminin Dize Hafifçe Vurma Alternatifinin Uygulanması: Bir Olgu Sunumu
ŞT Kışlak
Türk Psikoloji Yazıları, 2004; 7(14):77-90
ÖZET
TAM METİN