Dergi Ara >>
Literatür Sempozyum>> Yıl:2016; Cilt: ; Sayı: 9
Olgu Sunumu
1. Sanrı mı korozyon mu? Gastrointestinal sistemde doğaüstü varlıkların olduğu biçimde bir sanrı şeklinde beliren özefiyal striktür
E Çarpar, N Fıstıkçı, Ö Saatçioğlu
Literatür Sempozyum, 2016; (9):2-4
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Vitiligo ve Aleksitimi
ŞT Acar, E Ayyıldız, A Camkurt, Tİ Kaya, AD Başterzi, V Yıldırım
Literatür Sempozyum, 2016; (9):5-10
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Kranofasiyal sendromda geç başlangıçlı istifleme davranışı
GD Altunkeser, D Zorlu, S Graham, GB Camsari, UM Camsari
Literatür Sempozyum, 2016; (9):11-12
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Kardeşler Arası Şiddete Genel Bakış
O Polat, E Güldoğan
Literatür Sempozyum, 2016; (9):13-20
ÖZET
TAM METİN
5. Postpartum Depresyon ve Hemşirelik Yaklaşımı
DY Koçak, NB Duman
Literatür Sempozyum, 2016; (9):21-26
ÖZET
TAM METİN
6. Obezite, Yiyecek Bağımlılığı ve Nöromodülasyon
RK Çınar, E Şengüzel, Y Görgülü
Literatür Sempozyum, 2016; (9):27-32
ÖZET
TAM METİN
7. Riskli Çevredeki Adolesanlar ve Hemşirelik
SÖ Akça, S Yıldız
Literatür Sempozyum, 2016; (9):33-39
ÖZET
TAM METİN
8. Hayatta Kalma Belleği: Hayatta Kalma Süreci Etkisi ve Kuramsal Yaklaşımlar
F Sayar
Literatür Sempozyum, 2016; (9):40-44
ÖZET
TAM METİN
9. Diyabet ve Demans
K Selekler
Literatür Sempozyum, 2016; (9):45-51
ÖZET
TAM METİN