Dergi Ara >>
Araştırma
1. Çatışma Çözme Ölçeği'nin (Üniversite Öğrencileri Formu) Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
FG Akbalık
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2001; 2(16):7-13
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Kavram Boyutunda Yaratıcılık
AE Aslan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2001; 2(16):15-21
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Yetişkinlerin Akılcı Olmayan Düşüncelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
F Bilge, A Arslan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2001; 2(16):25-31
ÖZET
TAM METİN
4. İş Doyumu Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerliği
E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2001; 2(16):33-39
ÖZET
TAM METİN