Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2015; Cilt: 5; Sayı: 4
Araştırma
1. Major depresif bozuklukta artmış High Mobility Group Box1 (HMGB1) düzeyi
S Demir, M Bulut, MC Kaya, B Sevim, Ö Demirpençe, AO İbiloğlu, M Güneş, A Atlı, Y Bez
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):145-150
ÖZET
TAM METİN
2. Psikiyatri polikliniğine ilk başvurusu olan ardışık hastaların tedavi uyumu
G Alpak, I Aksoy, B Demir, A Ünal, O Vırıt, F Bülbül, HA Savaş
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):151-160
ÖZET
TAM METİN
3. Tıp fakültesi öğrencilerinin psikiyatriye karşı tutumları ve aleksitimi ile olası ilişkisi
AH Alpaslan, U Koçak, KS Coşkun, Ö Özbulut, A Yeşil
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):157-163
ÖZET
TAM METİN
4. Travmatik alt ekstremite amputasyonlu erkeklerde psikiyatrik semptomlar ve bu semptomların nöropatik ağrı, lokomotor kapasite ve beden algısı ile ilişkisi
D Durmuş, İ Safaz, E Adıgüzel, A Uran, G Sarısoy, AS Göktepe, AK Tan
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):164-172
ÖZET
TAM METİN
5. İki Uçlu Mizaç Bozukluğu’nda dürtüsellik ve hastalığın başlangıç yaşı ile ilişkisi
G Çelikeloğlu, ŞV Buturak, HÖ Rezaki, A Güneş, OM Koçak, ŞB Nazlı
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):173-178
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Tedaviye dirençli hızlı döngülü ikiuçlu bozukluğu olan bir ergende olanzapin monoterapisiyle başarılı mizaç stabilizasyonu
C Tanıdır, ÖŞ Uneri
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):179-181
ÖZET
TAM METİN
7. Behçet Hastalığı’nda kortikosteroid çekilmesi sonrası gelişen mani: Olgu sunumu
K Demirci, AR Yaman, A Akpınar, A Demirdaş
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):182-184
ÖZET
TAM METİN
8. Manik dönem sırasında kısa süreli ve geçici sigara kullanımı: Vaka sunumu
H Özcan, N Karabulut, EÖ İbiş, A Yücel
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):185-188
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
9. Nöromodülasyonda etik konular
GH Sayar, HA Savaş
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):189-190
TAM METİN
Derleme
10. İki durumlu lojistik regresyon analizi
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2015; 5(4):191-194
ÖZET
TAM METİN