Dergi Ara >>
Editörden
1. Avrupada ekonomik kriz ve özkıyım istatistikleri
KN Fountoulakis
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):1-5
Araştırma
2. Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması
U Morsunbul, F Cok
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):6-14
ÖZET
3. Doğum şeklinin doğum sonrası depresyon, algılanan sosyal destek ve maternal bağlanma ile ilişkisi
S Herguner, E Cicek, A Annagur, A Herguner, R Ors
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):15-20
ÖZET
4. Psikiyatrik hastalığı nedeniyle yatarak tedavi gören gebe hastaların klinik ve sosyodemografik özellikleri ve izlem sonuçları
F Bulbul, US Copoglu, B Demir, M Bulut, G Alpak, A Unal, H Savas
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):21-26
ÖZET
5. Bir eğitim hastanesinin psikiyatri polikliniğine ilk kez başvuran ve hafif-orta şiddette majör depresif bozukluk tanısı alan erişkin kadın hastalarda dikkat eksikliği/hiperaktivite belirtileri ve tanısının yaygınlığı: Öncül bir araştırma
S Bosgelmez, AE Tufan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):27-33
ÖZET
6. Büyüsel düşünce ölçeğinin psikometrik özelliklerinin liseye devam eden ergenlerde incelenmesi
Z Cam, S Seydoogullari, M Artar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):34-42
ÖZET
7. Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve saldırganlık
M Sahin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):43-52
ÖZET
8. Şizofrenide bakım veren yükünün boyutları: Hastaların işlevselliğinin rolü
O Pazvantoglu, G Sarisoy, O Boke, AA Aker, DD Ozturan, E Unverdi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):53-60
ÖZET
9. DEHB tanılı çocukların ebeveynlerinde DEHB ile ilişkili bazı sorunlu yaşam olayları
O Pazvantoglu, S Akbas, G Sarisoy, S Baykal, IZ Korkmaz, K Karabekiroglu, O Boke
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):61-68
ÖZET
Olgu Sunumu
10. Tourette sendromunda tik ile ilişkili farklı bir belirti: Kusma
ST Hesapçıoğlu, C Bilginer, S Kandil
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):69-73
ÖZET
11. Uçucu madde kötüye kullanımı olan bir olguda risperidon ile indüklenen bradikardi ve senkop
ST Hesapçıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):74-77
ÖZET
12. Antipsikotik kullanımıyla tetiklenen nötropeni olgusunda tedaviye lityum eklenmesi
G Yilmaz, E Erten, N Fistikci, S Erek, O Saatcioglu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):78-80
ÖZET
13. Tianeptin bağımlılığı: Bir olgu sunumu
N Lapsekili, KF Yavuz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):81-84
ÖZET
Editöre Mektup
14. Karanfil Otu Kullanım Bozukluğu: Bir Olgu
M Sabuncuoglu, F Torun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(1):85-86