Dergi Ara >>
Editörden
1. Şizofreninin ortaya çıkış ve gelişiminde glutamat ve bioenerjetik anormallikleri
D Ongur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):227-231
TAM METİN
Araştırma
2. Çölyak hastalığı olan çocuk ve ergenlerde depresyon - kaygı düzeyleri ve yaşam kalitesi
T Fidan, V Ertekin, K Karabağ
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):232-238
ÖZET
TAM METİN
3. Ruminatif yanıt biçimi ve fonksiyonel olmayan tutumların majör depresyonla ilişkisi
Ö Şenormancı, R Konkan, O Güçlü, G Şenormancı, MZ Sungur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):239-247
ÖZET
TAM METİN
4. Erkek alkol bağımlılarında 12 aylık takip süresindeki depreşme ile ilişkili savunma mekanizmaları ve kişilik boyutları
C Evren, S Yigiter, M Bozkurt, D Cagil, S Ozcetinkaya, Y Can, E Mutlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):248-257
ÖZET
TAM METİN
5. Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmes
İ Yalçın, A Malkoç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):258-266
ÖZET
TAM METİN
6. Şizofreni hastalarında metabolik sendrom sıklığının sosyodemografik ve klinik özelliklerle ilişkisi
G Sarısoy, Ö Böke, A Öztürk, D Akkaya, O Pazvantoğlu, AR Şahin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):267-275
ÖZET
TAM METİN
7. Migren tipi ve gerilim tipi baş ağrıları bulunan hastalarda pirüvik ve laktik asit seviyeleri
Y Altunkaynak, M Öztürk, DH Ertem, B Güveli, FU Okay, Z Yıldırım, B Mutluay, AC Dirican, E Altunkaynak, A Köksal, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):276-280
ÖZET
TAM METİN
8. Serebral sinus ven trombozu: On yıllık tecrübede cinsiyet farklılıkları
TA Ozcan, H Meral, S Ozben, R Tiras, H Hakyemez, O Ozturk, A Mutlu, BP Balci, O Cokar, F Ozer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):281-285
ÖZET
TAM METİN
9. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu alt tiplerinin aile işlevleri üzerindeki etkisi
AŞ Soysal, A Yıldırım, A Acar, B Karateke, KM Kılıç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):286-294
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Dirençli işitsel varsanıların tedavisinde düşük frekanslı (1 Hz) rTMS uygulaması: Bir olgu sunumu
A Tekin, B Bakım, E Özdil, MD Güleken
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):295-298
ÖZET
TAM METİN
11. Wilson hastalığına bağlı kişilik değişikliği olgusu
ES Genç, A Genç, NÜ Güveneroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):299-302
ÖZET
TAM METİN
12. Antidepresan kesilmesine bağlı mani/hipomani
M Güdük, İY Erensoy, F Ersümer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):303-306
ÖZET
TAM METİN
13. Bir kanser hastasında deri bandı kullanımıyla oluşan fentanil bağımlılığı: Olgu sunumu
G Sarısoy, IZ Korkmaz, DD Özturan, O Pazvantoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):307-311
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Fluoksetin tedavisi alan bir hastada bupropiona bağlı cinsel istek artışı
F Izci, SB Zincir, G Acar, UB Semiz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(3):312-314
TAM METİN